BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi Sosyal Hizmet:

                Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını kapsar.


Sosyal Hizmet Uzmanının / Sosyal Çalışmacının Görev ve Sorumlulukları:

                Hastaneye başvuran hastaların psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir. Görev ve sorumluluklar; mevzuata uygun olarak sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hasta / müracaatçı gruplarına:
 
 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Engelli hastalar,
 • Sağlık güvencesiz hastalar,
 • Yoksul hastalar,
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar,
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
 • İnsan ticareti mağduru hastalar,
 • Mülteci, sığınmacı hastalar,
 • Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
 • Kronik hastalar,
 • Tıbbi – psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar,
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar,
 • İl dışından gelen hastalar,
 • Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri,
grubunda yer alan müracaatçılar için sosyal hizmet müdahalesi planlar ve uygularlar.