BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

Nütrisyon

Nütrisyon; insan hayatının devamı için vazgeçilmez bir öğedir. “Klinik Nütrisyon” denildiğinde “hasta” olarak bilinen insanların hastanede veya evlerinde hekim / nütrisyonist kontrolünde beslenme desteği almaları anlaşılmaktadır. Kısacası klinik nütrisyon bir tedavi şeklidir.

Nütrisyon Destek Ekibi
Nütrisyon destek ekibi; beslenme desteğine gereksinim duyan hastalara en etkili ve verimli desteği sağlayan, farklı meslek gruplarından oluşmuş sağlık personeli topluluğudur. Multidisipliner bir oluşumdur.

Nütrisyon Hemşiresi
Kurumun, nütrisyon destek ekibinin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde rol oynar. Nütrisyon destek ekibi hemşireliği de; hemşirelik mesleğinde özel uygulama alanı olarak yerini almıştır.
 
FAALİYET AKIŞI:
 
1.1. Yatan her hastaya NRS-2002 değerlendirme formu düzenlenir. Ön değerlendirme sonucu „Hayır‟ ise hastaya her hafta yeniden ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirme sonucu „Evet‟ ise esas değerlendirmeye devam edilir.
 
1.2. Malnutrisyon var ise nutrisyon destek planı yapılır.
 
1.3. Kontrol nutrisyondan sorumlu diyetisyen tarafından yapılır.
 
1.4. “Enteral Nutrisyon” ve “Total Parenteral Nutrisyon” öncesi “Doktor Direktifleri” alınır.
 
1.5. Enteral ve Total Parenteral Nutrisyon ihtiyacı servise yatan hastanın malnutrisyon değerlendirilmesinden sonra “Nutrisyon Destek Ekibi” tarafından belirlenir.
 
1.6. Parenteral nutrisyon için santral ven kateteri yada periferik damar yolu gerekir.
 
1.7. Enteral nutrisyon için gastrointestinal traktus‟a konulacak Nazogostrik sonda gerekir.
 
1.8. Enteral Beslenme Yolları ;
 
1.8.1. Nazogastrik
 
1.8.2. Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)
 
1.9. Nutrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doktor tarafından ayrıntılı bilgi verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.
 
1.10. Ayaktan hastalar için hastanemiz tarafından belirlenen Dahiliye ve Genel Cerrahi branş ve hasta gruplarına göre hekim tarafından değerlendirme yapılarak nütrisyon desteği sağlanmaktadır.
 
1.11. Çocuk hastalarda Gomez sınıflandırması ile nütrisyon desteği sağlanır.Yenidoğan Y.b. ünitesinde hergün servislerde hafta bir ve gerektiğinde değerlendirme yapılır.