BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Sağlık Bakanlığı son yıllarda artan sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hastalara daha iyi hizmet verebilmesi ve sağlık çalışanına şiddet gösteren kişilerin yargılanması ve cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler gereği kurulan
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimiz;
 
 • Çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul eder.
 • Başvuruları değerlendirir, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzeltici / önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.
 • Bir sağlık çalışanının fiziksel veya sözel şiddete uğraması durumunda, olaya ilişkin durum tespit tutanağı, adli rapor, kamera kayıtlarının olduğu CD vb ek kanıtları da toplayarak İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmasını sağlar.
 • Yönetimin bilgisi dahilinde çalışan hakları ve güvenliği ile ilişkili olarak dış kurumlarla iletişimi sağlar.
 • Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
 • Sağlık Bakanlığı SKS Hastane Versiyon 5 hasta ve çalışan odaklı hizmetler sağlıklı çalışma yaşamı kapsamında; çalışanların mesleki gelişiminin  veya motivasyonunun teşvik edilmesine yönelik eğitimler ve iş dışı etkinlikler düzenleyerek çalışma yaşamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapar.
 

Çalışan Hakları Birimi
0(232) 293 8547 / 8778
 
SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI

 
Bir sağlık kuruluşunda çalışan herkes;
 
 • Güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışma
 • Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma
 • Kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma
 • Baskı altında olmadan mesleklerini uygulama
 • Kendisi ve ailesinin sağlığını koruma
 • Hizmetten çekilme talebinde bulunma
haklarına sahiptir.


 
Sağlık çalışanı sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır.


Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 6665(2012/23) sayılı çalışan güvenliğinin sağlanması konulu genelgesi kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği, bu konuda haklarında hukuki işlem başlatılacağı bilinmelidir.
Sizlere özveri ile hizmet veren çalışanlarımıza saygı göstereceğinize ve her türlü şiddete karşı olacağınıza inanıyor ve güveniyoruz.


ŞİDDET SAĞLIĞA ZARARLIDIR.