BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

Enfeksiyon Hastalıkları

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünde; genel enfeksiyon hastalıkları polikliniği, hepatit polikliniği ve yataklı hasta bakım hizmeti yanında, acil ve yatan hasta birimleri konsültasyon hizmetleri yapılmaktadır.

Güncel enfeksiyon hastalıkların tanı ve tedavisi için verilen poliklinik hizmet dışında, viral hepatit hastalarına yönelik özel hepatit dal polikliniği hizmeti de verilmektedir. A,B,C ve D tipi viral hepatitlarin tanı ilgili tüm testler poliklinik hizmeti dahilinde yapılmakta, gerekli görülen hastalara tanı için karaciğer biyopsisi uygulanmakta ve tedavi gereken hastalara tedavi verilmekte ve ömür boyu izlenmektedir.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği İzmir Bölge Temsilciliği görevini de yürüten hekimlerimiz, il düzeyinde konu ile ilgili etkinlikler düzenlemekte ve bölgesel politikaların oluşturulmasında etkin rol almaktadırlar. Hekimlerimiz tarafından doğru ve akılcı antibiyotik kullanımı için hastane geneline danışmanlık ve konsültasyon hizmeti verilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları Hekimlerinin koordinatörlüğünde yürütülen Enfeksiyon Kontrol Komitesi etkinlikleri ile hastane genelinde enfeksiyonların önlemesi için gerekli önlemler alınmakta ve varsa gelişen enfeksiyonla ve oluşan problemler aktif ve laboratuvara dayalı surveyans ile gözlenmekte ve hastaların tedavileri verilmektedir.

Hastane personelimizin maruz kaldığı kesici ve delici alet yaralanmaları anında kayıt altına alınmakta, gerekli laboratuvar testleri yapılmakta ve gerekli görülen dönemlerde acil tedavi hizmetleri ivedi olarak uygulanmaktadır. Hastanemiz çalışan sağlığı komiteleri ile entegre olarak çalışılmakta, personelin sağlık taramaları sonucunda gerekli aşılamalar planlı yapılmakta ve gözlemleri devam etmektedir. Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri kapsamında, günümüz teknolojisine uygun cihaz ve kitler ile hematolojik, bakteriyolojik, viral ve paraziter hastalıklar için direkt ve indirekt incelemeler yapılmakta ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlar hastalara iletilmektedir.

Tüm bunların dışında hastane personeli ve halka güncel Enfeksiyon Hastalıkları ile ilgili eğitimler verilmekte, danışmanlık yapılmakta ve acil politikalar belirlenip uygulanmaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Hepatit polikliniğimiz, haftanın her iş günü 08:45 -15:20 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Öner ÖZER

Uzmanlık Alanı: Enfeksiyon Hastalıkları

Hüseyin TARAKÇI

Uzmanlık Alanı: Enfeksiyon Hastalıkları

Altan GÖKGÖZ

Uzmanlık Alanı: Enfeksiyon Hastalıkları

Sevinç ASLAN

Uzmanlık Alanı: Enfeksiyon Hastalıkları