BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

ESWL BÖBREK TAŞI KIRMA

ESWL Böbrek Taşı Kırma

Böbrek ve Üreter Taşlarında ESWL Tedavisi
Böbrek ve idrar kanalı (üreter) taşlarında ESWL tedavisi, ses dalgalarının kullanılmasıyla taşın ufak parçalara kırılmasını ve hastanın kırılan taş parçalarını işeme sırasında idrar ile atmasını amaçlar. Anestezi ve hastanede yatış gerektirmeyen bu yöntem kendiliğinden düşme ihtimali olmayan 1 cm’ye kadar olan üreter taşlarında ve 2,5 cm’ye kadar olan böbrek taşlarında Avrupa ve Amerika tedavi klavuzlarında ilk sırada önerilmektedir.
ESWL tedavisi sırasında hasta cihazın masasına taşın yerine göre değişmekle birlikte genelde yüz üstü, cihazın içi su dolu balonu hastanın böbrek ya da üreter bölgesine temas edecek şekilde yatar. Taş kırma işlemi başlamadan önce X ışınları kullanılarak hastanın taşı görüntülenir ve ses dalgalarının taşa ulaşması için odaklama işlemi yapılır. Kırma işlemi başlayınca içi su dolu balonda üretilen ses dalgaları önceden odaklanan taşa çarpar ve taş yüzeyinde ses dalgalarının etkisiyle çatlama ve parçalanma meydana gelir. Kırılan taş parçaları zaman içinde idrar sayesinde idrar kanalından idrar torbasına oradan da işeme ile dışarı atılır. 
Anestezi ihtiyacı olmadan günübirlik yatış ile yapılan ESWL tedavisi hastayı rahatsız etmeyecek düzeyde hafif derecede ağrılı ya da ağrısız olabilir. Hastanın tedaviye uyumunu arttırmak için ağrı kesici iğne yapılabilir. Tedavinin herhangi bir aşamasında hasta isterse tedavi sonlandırılır.
Yüksek teknolojili cihaz ve tecrübeli ellerde yapıldığı takdirde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Ancak obezite ve taşın iyi odaklanmaması tedavi başarı oranını düşüren en önemli sebeplerdir. ESWL tedavisi gebelerde, kanama bozukluğu ve ciddi derecede böbrek enfeksiyonu olan hastalarda uygulanmamaktadır.
Genellikle hastaların taşları tedavi sonrası dökülmekte, hastanın idrarı en fazla 1-2 gün kanlı olmakta ve bol su içimi (2,5-3 litre) ile idrar rengi açılmaktadır. ESWL tedavisi sonrası 1. haftada hastanın taşının durumu röntgen filmi ile değerlendirilip, gerekirse ESWL tedavisi 3 seansa kadar planlanır. Ancak ESWL tedavisi sonunda dökülemeyen ya da idrar kanalının herhangi bir seviyesinde takılan taşlar yüksek teknolojili endoskopik (kapalı) cerrahi yöntemlerle yine hastanemizde tedavi edilebilmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Üroloji Kliniğinde yılda yaklaşık 400 hastaya ESWL tedavisi son teknoloji cihazlar yardımıyla uygulanmaktadır.