BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

Hasta Sorumlulukları

1- Genel Sorumluluklar

              -Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

              -Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

2- Sosyal Güvenlik Durumu

              -Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bilmelidir.

             - Hasta ; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.                                                                                                   

              -Hasta, sağlık hizmeti almaya devam edebilmek için sağlık sigortası primlerini zamanında yatırmak, varsa vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

              -Hasta; sağlık kuruluşuna başvururken kimliğini yanında bulundurmalıdır.

 

 3-Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

              -Hasta; yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir. 

              -Hasta, yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

 

4-Hastane Kurallarına Uyma ve Saygı Gösterme

              -Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla, teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

              -Hasta ; randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

              -Hasta;  hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamalıdır.

              -Hasta ; mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile personelin haklarına saygı gösterir.

              -Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

5- Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

              -Hasta ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür. 
              - Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

              -Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

              -Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

              -Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya  önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

            *Hasta; haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimine başvurur.