BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

Patoloji Laboratuarı

PATOLOJİ LABORATUARI

Laboratuvarda yapılan tüm teknik işlemler modern cihazlarla ve otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız hastanemiz otomosyan sistemine dahildir.

Laboratuvarımızda poliklinik, servisler ve ameliyathaneden gönderilen servikovaginal smear, ince iğne aspirasyon biopsisi(tiroid, meme, vb.), tüm organlardan alınan sitolojik örnekler (meme başı akıntısı, batın mayi vb), küçük biopsiler (deri, prostat ve endeskopik biopsi vb.) ameliyat materyalleri (uterus, tiroid, safra kesesi vb.) değerlendirilmektedir.

Gerektiğinde operasyon esnasında "frozen" tetkiki yapılmaktadır.

Tüm raporlar, örneklere ait lamlar ve parafin bloklar uygun koşullarda saklanmaktadır.

HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER

Abortus Testiküler apendiks
Apse materyali Testis, kastrasyon/tümör/biyopsi
Akciğer, transbronşiyal / kama biyopsisi / rezeksiyon Tonsil ve/veya adenoidler
Anevrizma, artelyal/ventriküler Trakea, biyopsi
Anüs, polipoid gelişme (tag) Trombüs veya embolus
Apendiks, insidental insidental dışında Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Arter, aterom plağı/Arter, biyopsi Üreter/Üretrabiyopsi/Üreter, rezeksiyon
Bartholin bezi kisti Vajina, biyopsi
Bronkus, biyopsi Varikosel
Bursa/synovial kist Vas deferens
Burun mukozası, biyopsi Ven, varis
Burun, sinüs polipleri inflammatuar Yumuşak doku, debridman/basit eksz./lipom veya biyopsi
Deri,punch/insizyonel/shave biyopsi/eksizyonel biyopsi Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Divertikul-çzefagus/ince barsak Böbrek, biyopsi iğne/parsiyel/total nefrektomi
Düeodenum, biyopsi Dil biyopsi, dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon
Dupuytren kontraktürü dokusu Diş/odontojenik kist/Odontojenik tümör
Eklem, gevşek cisim/rezeksiyon Dudak, biyopsi/wedge(kama)rezeksiyonu
Endometrium/Endoserviks,küretaj/biyopsi/polip Ekstremite, amputasyon
Femur başı, kırık dışında/kırık Hipofiz tümörü
Fissür/fistül Kalp kapakçığı
Ganglion kisti Karaciğer biyopsi,iğne/Wedge/kısmi rezeksiyon
Hematom Kas, biyopsi
Hemoroidler Kemik, ekzositoz
Herni kesesi,herhangi bir bölgede Lenf düğümü, biyopsi
Hidrosel kesesi Meme, biyopsi/reduksiyon mammoplasti
İnce barsak, biyopsi/rezeksiyon Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
İntervertebral disk Omemtum/Periton, biyopsi
Karpal Tünel Dokusu Over, biyopsi/wedge (kama)rezeksiyon
Kemik fragmanlari,patolojik kırık dışında/patolojik kırık Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Frozen İncelemesi Paratiroid bezi
Kıkırdak, shaving Serviks, biyopsi/konizasyon/polip
Kolesteatoma Synovyum
Kolon, kolostomi stoması Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Kolon, biyopsi/total/segmental rezeksiyon Tuba uterina, ektopik gebelik
Konjonktiva, biyopsi/pterygium Tükrük bezi, biyopsi
Kornea Vulva/labia, biyopsi/Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Larinks, biyopsi/parsiyel/total+boyun lenf notları Adrenal(sürrenal), rezeksiyon
Menüsküs Akciğer, kamabiyopsisi, total/lob/segment rezeksiyonu
Mesane, biyopsi/TUR/parsiyel/total rezeksiyon Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu/biyopsi
Mide,biyopsi/subtotal/total rezeksiyon Dalak
Mukasel,tükrük Göz nükleasyon/evisserasyon/eksentrasyon
Nazofarinks/orofarinksi biyopsi Kemik-biyopsi/küretaj/rezeksiyon materyali
Nöroma-morton/travmatik Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Özofagus, biyopsi/parsiyel/total rezeksiyon Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
Paratubal kistler (morgagni hidati) Mediasten, kitle
Parmaklar, el/ayak, ampütasyon Meme, mastektomi-parsiyel/baasit+aksilla lenfnodları
Pilonidal kist/sinüs Myokard, biyopsi
Plasenta Over,(+/-tuba)
Plevra/perikart-biyopsi Prostat,radikal rezeksiyon dışında/radikal rezeksiyon
Polip, kolorektal/mide/incebarsak/servikal/endometrial Timus,tümör
Prostat iğne biyopsisi/TUR Tiroid, total/lobektomi
Safra kesesi Uterus,(+-adneksler)
Sempatik ganglion Ekstremite, disartikülasyon
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim/sinir, biyopsi Fetus,diseksiyonla inceleme
Sinus, paranasal biyopsi Mandibulektomi
Spermatosel Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
Sünnet derisi İmmünohistokimyasal boyamalar
Tendon/tendon kılıfı, tümör dışı Histokimyasal boyamalar

SİTOLOJİK İNCELEMELER

BOS, Dir. Yayma ve/veya Rutin Sant.Sito ile değerlendirme Yaymalar, listedekiler dışında
İmprint
İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma prep. değerlendirme Meme başı yayması
İnce iğne aspirasyonu, Laborutuar dışında Balgam, Direkt Yayma
İnce iğne aspirasyonu, Laboratuarda Bronkoalveolar Lavaj
Per. Sıvısı, Dir. Yayma ve/veya Rutin Sant. veya Sito. Bronş aspir Dir.Yama ve Rut. Sant. veya Sito.
Vücut sıvıları, listedekiler dışında İdrar, Dir. Yay.ve/veya Rut. Sant. veya Sito ile değ.
Servikal Vaginal Sitoloji (PAP SMEAR)

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Filiz DAĞ

Uzmanlık Alanı: Patoloji Laboratuarı

Mehtap ÇETİNEL

Uzmanlık Alanı: Patoloji Laboratuarı

Melda ONGUN UÇAR

Uzmanlık Alanı: Patoloji Laboratuarı