BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti
-

ALO 153

Evde Bakım Hizmet Birimi

HASTA HAKLARI VE İLETİŞİM BİRİMİ

Hasta Hakları ve İletişim Birimi

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

               Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden

faydalanma, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal  durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

 

             Bilgilendirme ve Bilgi İsteme 

             Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

 

               Mahremiyet                                                                                                                                                  

               Her türlü tedavi, bakım ve konsültasyon sürecinde mahremiyetin korunması ve saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.

 

                Güvenlik

               Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkı vardır.   

 

               Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma          

            Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı  vardır.

 

                Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Tanıma Seçme ve Değiştirme

           Sağlık kuruşuşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkı vardır.

 

                 Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

           Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı vardır.

 

                 Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

            Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma hakkı vardır.

 

                  İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme

              Saygı ve itine gösterilerek, güler yüzlü, nazik bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

 

                Reddetme Durdurma ve Rıza

               Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahelelerde rızasının alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

 

               Hasta Hakları Yönetmeliği için burayı tıklayabilirsiniz.

 

               Hastanemizde hasta haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, Poliklinik Binası ( F Blok ) girişinde bulunan Hasta İletişim Birimine şahsen başvuru yapabilirsiniz.