BİZE ULAŞIN

293 80 00

7 Gün 24 Saat Acil Servis Hizmeti

Patoloji Laboratuarı

PATOLOJİ LABORATUARI

Laboratuvarda yapılan tüm teknik işlemler modern cihazlarla ve otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız hastanemiz otomosyan sistemine dahildir.
Laboratuvarımızda poliklinik, servisler ve ameliyathaneden gönderilen servikovaginal smear, ince iğne aspirasyon biopsisi(tiroid, meme, vb.), tüm organlardan alınan sitolojik örnekler (meme başı akıntısı, batın mayi vb), küçük biopsiler (deri, prostat ve endeskopik biopsi vb.) ameliyat materyalleri (uterus, tiroid, safra kesesi vb.) değerlendirilmektedir.
Gerektiğinde operasyon esnasında "frozen" tetkiki yapılmaktadır.

Tüm raporlar, örneklere ait lamlar ve parafin bloklar uygun koşullarda saklanmaktadır.

 

 HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
   

 Abortus Testiküler apendiks
 Apse materyali  Testis, kastrasyon/tümör/biyopsi
 Akciğer, transbronşiyal / kama biyopsisi / rezeksiyon  Tonsil ve/veya adenoidler
 Anevrizma, artelyal/ventriküler  Trakea, biyopsi
 Anüs, polipoid gelişme (tag)  Trombüs veya embolus
 Apendiks, insidental insidental dışında  Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
 Arter, aterom plağı/Arter, biyopsi  Üreter/Üretrabiyopsi/Üreter, rezeksiyon
 Bartholin bezi kisti  Vajina, biyopsi
 Bronkus, biyopsi  Varikosel
 Bursa/synovial kist  Vas deferens
 Burun mukozası, biyopsi  Ven, varis
 Burun, sinüs polipleri inflammatuar  Yumuşak doku, debridman/basit eksz./lipom veya biyopsi
 Deri,punch/insizyonel/shave biyopsi/eksizyonel biyopsi  Ağız mukozası/gingiva biyopsi
 Divertikul-çzefagus/ince barsak  Böbrek, biyopsi iğne/parsiyel/total nefrektomi
 Düeodenum, biyopsi  Dil biyopsi, dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon
 Dupuytren kontraktürü dokusu  Diş/odontojenik kist/Odontojenik tümör
 Eklem, gevşek cisim/rezeksiyon  Dudak, biyopsi/wedge(kama)rezeksiyonu
 Endometrium/Endoserviks,küretaj/biyopsi/polip  Ekstremite, amputasyon
 Femur başı, kırık dışında/kırık  Hipofiz tümörü
 Fissür/fistül  Kalp kapakçığı
 Ganglion kisti  Karaciğer biyopsi,iğne/Wedge/kısmi rezeksiyon
 Hematom  Kas, biyopsi
 Hemoroidler  Kemik, ekzositoz
 Herni kesesi,herhangi bir bölgede  Lenf düğümü, biyopsi
 Hidrosel kesesi  Meme, biyopsi/reduksiyon mammoplasti
 İnce barsak, biyopsi/rezeksiyon  Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
 İntervertebral disk  Omemtum/Periton, biyopsi
 Karpal Tünel Dokusu  Over, biyopsi/wedge (kama)rezeksiyon
 Kemik fragmanlari,patolojik kırık dışında/patolojik kırık  Pankreas, total/subtotal  rezeksiyon
 Frozen İncelemesi  Paratiroid bezi
 Kıkırdak, shaving  Serviks, biyopsi/konizasyon/polip
 Kolesteatoma  Synovyum
 Kolon, kolostomi stoması  Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
 Kolon, biyopsi/total/segmental rezeksiyon  Tuba uterina, ektopik gebelik
 Konjonktiva, biyopsi/pterygium  Tükrük bezi, biyopsi
 Kornea  Vulva/labia, biyopsi/Vulva, total/subtotal rezeksiyon
 Larinks, biyopsi/parsiyel/total+boyun lenf notları  Adrenal(sürrenal), rezeksiyon
 Menüsküs  Akciğer, kamabiyopsisi, total/lob/segment rezeksiyonu
 Mesane, biyopsi/TUR/parsiyel/total rezeksiyon  Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu/biyopsi
 Mide,biyopsi/subtotal/total rezeksiyon  Dalak
 Mukasel,tükrük  Göz nükleasyon/evisserasyon/eksentrasyon
 Nazofarinks/orofarinksi biyopsi  Kemik-biyopsi/küretaj/rezeksiyon materyali
 Nöroma-morton/travmatik  Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
 Özofagus, biyopsi/parsiyel/total rezeksiyon  Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
 Paratubal kistler (morgagni hidati)  Mediasten, kitle
 Parmaklar, el/ayak, ampütasyon  Meme, mastektomi-parsiyel/baasit+aksilla lenfnodları
 Pilonidal kist/sinüs  Myokard, biyopsi
 Plasenta  Over,(+/-tuba)
 Plevra/perikart-biyopsi  Prostat,radikal rezeksiyon dışında/radikal rezeksiyon
 Polip, kolorektal/mide/incebarsak/servikal/endometrial  Timus,tümör
 Prostat iğne biyopsisi/TUR  Tiroid, total/lobektomi
 Safra kesesi  Uterus,(+-adneksler)
 Sempatik ganglion  Ekstremite, disartikülasyon
 Sinir, vagotomi ve benzeri girişim/sinir, biyopsi  Fetus,diseksiyonla inceleme
 Sinus, paranasal biyopsi  Mandibulektomi
 Spermatosel  Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
 Sünnet derisi  İmmünohistokimyasal boyamalar
 Tendon/tendon kılıfı, tümör dışı  Histokimyasal boyamalar

SİTOLOJİK İNCELEMELER

 
 
BOS, Dir. Yayma ve/veya Rutin Sant.Sito ile değerlendirme Yaymalar, listedekiler dışında
 İmprint
İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma prep. değerlendirme Meme başı yayması
İnce iğne aspirasyonu, Laborutuar dışında Balgam, Direkt Yayma
İnce iğne aspirasyonu, Laboratuarda Bronkoalveolar Lavaj
Per. Sıvısı, Dir. Yayma ve/veya Rutin Sant. veya Sito. Bronş aspir Dir.Yama ve Rut. Sant. veya Sito.
Vücut sıvıları, listedekiler dışında İdrar, Dir. Yay.ve/veya Rut. Sant. veya Sito ile değ.
Servikal Vaginal Sitoloji (PAP SMEAR)  

 


BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Filiz DAĞ

Uzmanlık Alanı: Patoloji Laboratuarı

Mehtap ÇETİNEL

Uzmanlık Alanı: Patoloji Laboratuarı

Melda ONGUN UÇAR

Uzmanlık Alanı: Patoloji Laboratuarı